Video này giải thích dễ hiểu về marketing lan truyền. Đó là sự truyền miệng Nội dung (thông điệp marketing) được tích hợp hoặc có sẵn bản chất kích thích người xem chia sẻ cho người khác, cộng với Cú hích (sự phơi bày nội dung cho nhiều người khác thấy, tức là cơ hội để nội dung tiếp cận với người khác, thường là connection của người xem hiện hữu, trang web có nhiều traffic, v.v…)


Xin nhắc lại một số động lực chia sẻ như sau:

1) HAY, ĐỘC, LẠ, SÁNG TẠO
2) BẤT THƯỜNG, LẠ ĐỜI, NGƯỢC TƯ DUY LÔGIC
3) HỮU ÍCH
4) GÂY TRANH CÃI
5) SÂU SẮC, TRUYỀN CẢM, THÔI THÚC HÀNH ĐỘNG
6) THẤM ĐÃM CẢM XÚC (YÊU THƯƠNG, TRẮC ẨN, GIẬN DỮ, NGẠC NHIÊN, SỢ HÃI, BUỒN CƯỜI, HÀI HƯỚC)
7) KỂ CHUYỆN
8) XUẤT HIỆN Ở CHỖ CÓ NHIỀU NGƯỜI THẤY
9) HÌNH THỨC THỂ HIỆN LÀ VIDEO, HÌNH ẢNH VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>