Đồn như lời: Tào Tháo khởi nghiệp bằng marketing lan truyền như thế nào

Khi chưa có Internet, marketing lan truyền được áp dụng và thực hiện dưới hình thức truyền miệng. Từ thời xa xưa, có thể nói ngay từ buổi bình minh của lịch sử, marketing lan truyền đã xuất hiện và được áp dụng triệt để, với hiệu quả vượt trội. Trong lịch sử, có nhiều giai thoại về các nhân vật lịch sử, ở cả phương Đông và phương Tây, mà sự thành công của họ ở buổi đầu dựng nghiệp có sự đóng góp không nhỏ của marketing lan truyền. Nhìn lại giai đoạn đầu trong cuộc đời của Tào Tháo, thật bất ngờ khi thấy rõ dáng dấp của marketing lan truyền trong chiến lược của ông.

Read More