INFOMERCIAL – dạng thức TVC lan truyền đặc sắc

Không biết có ai biết về khái niệm “infomercial” không nhỉ? Về từ nguyên học, có lẽ từ này được tạo ra từ việc ghép 2 từ “information” và “commercial”. Đúng vậy! Infomercial là một dạng thức TVC trình bày, diễn giải về sản phẩm với rất nhiều thông tin được đưa ra theo cách khách quan. Đây là dạng thức quảng cáo đã được sử dụng trong thập niên 90.

Read More